logo
schoolplein

06-08-18

Na vakantie nieuw schoolplein

Dat wordt een geweldige verrassing straks na de schoolvakantie! Een totaal nieuw ingericht schoolplein bij Brede School De Boomgaard in Amsterdam. Wat zullen de kinderen blij zijn met zo'n mooi nieuw plein.

Het ontwerp is van Bas Vogelpoel; ‘Speerpunt in het nieuwe plan was het toevoegen van groen en de differentiatie van (speel)gebieden. Het plein is in een aantal zones verdeeld om meer helderheid te geven in relatie tot de kartelige contouren. Deze zones zijn functioneel verdeeld naar gelang de lichtinval en de aanwezige bebouwing. Er zit een verloop in van actief (sport) naar zeer rustig (fruitboomgaard), meer gericht op karakter dan leeftijd. Overal waar mogelijk zijn bestaande elementen hergebruikt. Bij de nieuwe elementen is er goed nagedacht over de ecologische waarde. De regenwater-doorlatendheid wordt enorm verbeterd en er zijn maatregelen genomen in het kader van natuurinclusief bouwen. Er is een divers aantal groene elementen toegevoegd, maar wel met de speelfunctie van het plein in het achterhoofd.’

Bron; basvogelpoel.nl

facebook twitter linkedin pijl terug Terug