biodiversiteit binnenklimaat hittereductie waterbeheer well-being

DE KLIMAATBESTENDIGE STAD

biodiversiteit binnenklimaat hittereductie waterbeheer well-being

Nieuws

vertical

20-07-22 VERTICAL

"VERTICAL is de eerste vijf jaar een levend lab met een zoektocht naar de optimale verhoudingen. Wind, water, zonlicht en wortelruimte zijn belangrijke factoren die het succes gaan bepalen", aldus Fred Booy, adviseur bij Heijmans.

In alle opzichten is VERTICAL een uniek project. Iedereen die zijn steentje (of plantje) bijdraagt is dan ook zo trots als een pauw. 🦚

In onderstaand interview waarin er 5 vragen gesteld aan Fred, gaat hij dieper in op een aantal van de uitdagingen die VERTICAL zo bijzonder maken.

5 vragen aan... Fred Booy

dak de doelen

11-07-22 Multifunctioneel groen dak op De Doelen

Greenpro ging onlangs in gesprek met Wessel en schreef naar aanleiding daarvan een interessant artikel over het multifunctionele dak van congres- en concertgebouw de Doelen.

Nieuwsgierig? Lees het artikel via de link hieronder.

GREENPRO-ONLINE.NL

Duurzaam durven doen

De klimaatbestendige ECOstad van Van der Tol is groener, gezonder en leefbaarder. Met behulp van groene oplossingen wordt biodiversiteit bevorderd, effectief gebruik gemaakt van (regen)water, opwarming van de stad tegengegaan en wordt het binnenklimaat verbeterd.

Klimaatbestendige oplossingen
binnen handbereik

Duurzaam durven doen

De klimaatbestendige ECOstad van Van der Tol is groener, gezonder en leefbaarder. Met behulp van groene oplossingen wordt biodiversiteit bevorderd, effectief gebruik gemaakt van (regen)water, opwarming van de stad tegengegaan en wordt het binnenklimaat verbeterd.

waterbeheer  WATERBEHEER

Oplossingen voor effectief water(her)gebruik

In ons land valt gemiddeld 700 tot 900 mm neerslag per jaar. De verwachting is dat de hoeveelheid gelijk blijft, maar dat de verdeling van de neerslag verandert. Hierdoor zal de wateroverlast steeds meer toe nemen. Met onze ECOstad aanpak hebben wij voor de stad en uw terrein direct oplossingen voorhanden.

Regenwatermanagement op grote
én kleine schaal

meisje boven water
kameleon amsterdam
De oplossingen voor uw waterproblemen / vraagstukken   lees verder

Oplossingen voor effectief water(her)gebruik

In ons land valt gemiddeld 700 tot 900 mm neerslag per jaar. De verwachting is dat de hoeveelheid gelijk blijft, maar dat de verdeling van de neerslag verandert. Hierdoor zal de wateroverlast steeds meer toe nemen. Met onze ECOstad aanpak hebben wij voor de stad en uw terrein direct oplossingen voorhanden.

kameleon amsterdam
De oplossingen voor uw waterproblemen / vraagstukken   lees verder

biodiversiteit  BIODIVERSITEIT

Laat de biodiversiteit van flora en fauna groeien

Wereldwijd staat de rijkdom aan planten en dieren onder druk. Soorten sterven uit omdat hun geschikte leefomgeving steeds kleiner wordt. Binnen ECOstad grijpen wij alle kansen aan om planten en dieren, juist ook in de stad, een thuis te geven. Hierdoor creëren wij samen met onze klanten leefbaarheid voor alle gebruikers van de stad; planten, dieren én mens.

Groen in de hoofdrol loont direct

meisje plukt bloemen
park 2020 hoofddorp
Wat betekent biodiversiteitontwikkeling voor u   lees verder

Laat de biodiversiteit van flora en fauna groeien

Wereldwijd staat de rijkdom aan planten en dieren onder druk. Soorten sterven uit omdat hun geschikte leefomgeving steeds kleiner wordt. Binnen ECOstad grijpen wij alle kansen aan om planten en dieren, juist ook in de stad, een thuis te geven. Hierdoor creëren wij samen met onze klanten leefbaarheid voor alle gebruikers van de stad; planten, dieren én mens.

park 2020 hoofddorp
Wat betekent biodiversiteitontwikkeling voor u   lees verder

binnenklimaat  BINNENKLIMAAT

Creëren van gezond binnenklimaat

Onderzoeken wijzen uit dat door het toepassen van het juiste groen in een werkomgeving onder andere prestaties 20% tot 40% verbeteren en ziekteverzuim afnemen. Daarnaast versnelt groen ook het genezingsproces bij patiënten in een zorginstelling en ziekenhuis. Met onze ECOstad binnenklimaatoplossingen worden deze onderzoeksresultaten ook voor u realiteit.

Gezonder binnen(werk)klimaat
direct meetbaar

centraal station amsterdam
heerema leiden
Het resultaat van een gezond binnenklimaat   lees verder

Creëren van gezond binnenklimaat

Onderzoeken wijzen uit dat door het toepassen van het juiste groen in een werkomgeving onder andere prestaties 20% tot 40% verbeteren en ziekteverzuim afnemen. Daarnaast versnelt groen ook het genezingsproces bij patiënten in een zorginstelling en ziekenhuis. Met onze ECOstad binnenklimaatoplossingen worden deze onderzoeksresultaten ook voor u realiteit.

heerema leiden
Het resultaat van een gezond binnenklimaat   lees verder

hittereductie  HITTEREDUCTIE

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze stad

Een integrale aanpak met groen maakt het mogelijk om het Urban Heat Island Effect (opwarming van de stad) tegen te gaan. Groen heeft een temperatuurverlagende werking en door het toe te passen op uw terrein en/of dak en zelfs gevel, biedt u ook weerstand tegen dit effect. Daardoor dragen wij gezamenlijk bij aan onze klimaatbestendige stad.

Iedereen gebaat bij leefbare
klimaatbestendige stad

diamantlaan leiden
diamantlaan leiden
Opwarming van de stad samen tegengaan   lees verder

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze stad

Een integrale aanpak met groen maakt het mogelijk om het Urban Heat Island Effect (opwarming van de stad) tegen te gaan. Groen heeft een temperatuurverlagende werking en door het toe te passen op uw terrein en/of dak en zelfs gevel, biedt u ook weerstand tegen dit effect. Daardoor dragen wij gezamenlijk bij aan onze klimaatbestendige stad.

diamantlaan leiden
Opwarming van de stad samen tegengaan   lees verder

well-being  WELL-BEING

De positieve invloed van groen op het leefklimaat

Groen in de stad is heel belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad én voor de leefbaarheid voor de inwoners. Onze ECOstad is een stad waar mensen gezond en gelukkig wonen, werken en recreëren. Samen met de bewoners en andere stakeholders werken wij aan de klimaatbestendige stad.

Groen draagt bij aan sociale
cohesie

meisjes in speeltuin
natuurlijk spelen
Samen uitvoerbare plannen maken voor de duurzame stad   lees verder

De positieve invloed van groen op het leefklimaat

Groen in de stad is heel belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad én voor de leefbaarheid voor de inwoners. Onze ECOstad is een stad waar mensen gezond en gelukkig wonen, werken en recreëren. Samen met de bewoners en andere stakeholders werken wij aan de klimaatbestendige stad.

natuurlijk spelen
Samen uitvoerbare plannen maken voor de duurzame stad   lees verder