Beleidsverklaring

 

Wij willen de reputatie van een degelijke, betrouwbare, klant-vriendelijke dienstverlener op ons vakgebied consequent waarborgen en continu verbeteren. Bij de uitvoering van werk-
zaamheden is het ondernemingsbeleid er mede op gericht dat veiligheid, gezondheid en welzijn van alle medewerkers en allen die in een ander verband bij deze werkzaamheden zijn betrokken, wordt gewaarborgd, bevorderd en beschermd zoveel als mogelijk binnen de competentie van de Van der Tol Groep b.v., ter voorkoming van lichamelijk letsel, materiële en milieuschade.

 

Aan dit beleid wordt invulling gegeven door het invoeren, in stand houden en optimaliseren van een KAM- / bedrijfsvoeringsysteem conform NEN-EN-ISO 9001 voor de totale organisatie, VCA** voor de daktuin- en bomenploeg, OHSAS voor de volledige organisatie en Groenkeur (Groenvoorzieners, Dak- en gevelbegroeningen en Boomverzorging) met als uitgangspunt een zo groot mogelijke klantgerichtheid en klanttevredenheid waarbij rekening wordt gehouden met alle vormen van risico´s, kosten en baten.

 

Leest u hier verder.

 

Van der Tol op YouTube


Bekijk op YouTube het filmpje:
7000 kg zwaar kunstwerk plaatsen met hijskraan

Volg ons op YouTube

Van der Tol op Facebook


Kijk voor het laatste nieuws op de Facebook pagina's van Van der Tol.

Volg ons op Facebook

Tweets

Over ons > Beleidsverklaring